Activity Based Costing in Logistiek

De toepassing van Activity Based Costing in de logistieke sector is zeer voor de hand liggend.

De noodzaak om een goed kosteninzicht te hebben is zeker voor logistiek dienstverleners van groot belang.

Ook verladers die serieus willen weten wat hun marges zijn per product zullen baat hebben bij een goede kostentoerekening.

Bij een eventuele make-or-buy beslissing (bijvoorbeeld doen we de logistiek nog zelf of roepen we de hulp in van een dienstverlener) is het een must.

Interim Logistics kent de interimmers die verstand hebben van deze materie. Zo zijn al voor meerdere partijen maatwerk oplossingen gemaakt. Veelal op het gebied van warehousing.

ABC is niet alleen goed toepasbaar in een magazijn omgeving.

Enkele andere toepassingen:

  • in de gezondheidszorg is volop ruimte voor de toepassing van ABC
  • ook administratieve processen lenen zich prima voor de toepassing van ABC

Maatwerk oplossingen

De noodzaak om een goed kosteninzicht te hebben is zeker voor logistiek dienstverleners van groot belang.

Ook verladers die serieus willen weten wat hun marges zijn per product zullen baat hebben bij een goede kostentoerekening.

Bij een eventuele make-or-buy beslissing (bijvoorbeeld doen we de logistiek nog zelf of roepen we de hulp in van een dienst verlener) is het een must.

Interim Logistics kent de interimmers die verstand hebben van deze materie.

Zo zijn al voor meerdere partijen maatwerk oplossingen gemaakt. Veelal op het gebied van warehousing.

Activity Based Costing is niet alleen goed toepasbaar in een magazijn omgeving.

Enkele andere toepassingen:

  • De meeste toepassing vindt Activity Based Costing in het RFP of RFQ proces voor het uitbesteden van
    magazijnoperaties.
  • In de gezondheidszorg is volop ruimte voor de toepassing van ABC.
  • Maar ook administratieve processen lenen zich prima voor de toepassing van ABC.
Terug naar boven